ക്രിസ്തു വിശ്വാസികളെ വഴി തെറ്റിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിയുമായി കാർലോ വോയ്സ് മാഗസ്സിനുമായി വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾ

“ജനങ്ങൾ ഉത്തമമായ പ്രബോധനത്തിൽ സഹിഷ്ണുത കാണിക്കാത്ത കാലം വരുന്നു. കേൾവിക്കു ഇമ്പമുള്ളവയിൽ ആവേശം കൊള്ളുകയാൽ അവർ തങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്ക ചേർന്ന പ്രബോധകരെ വിളിച്ചുകുട്ടും. അവർ സത്യത്തിനു നേരെ ചെവിയടച്ചു കെട്ടുകഥകളിലേക്കു ശ്രദ്ധ തിരിക്കും. (2 തിമോ. 4: 3 – 4) Related Posts തൂവെള്ള അപ്പമായ്…ദിവ്യകാരുണ്യ ഗാനം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു Nov 17, 2022 0 വിശുദ്ധ ബൈബിളിന്റെ പുറംച്ചട്ടയിലെ വരയുടെയും കുരിശിന്റെയും അര്‍ത്ഥം അറിയാമോ? Nov 14, 2022 0 മരണത്തെ കൂട്ടില്‍ നിന്നും പുറത്തേക്ക് … Continue reading ക്രിസ്തു വിശ്വാസികളെ വഴി തെറ്റിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വെല്ലുവിളിയുമായി കാർലോ വോയ്സ് മാഗസ്സിനുമായി വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികൾ