യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം  –  ഒന്നാം ദിവസം

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം – ഒന്നാം ദിവസം

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പുപിതാവിനോടുള്ള ഭക്തിയുടെ ആവശ്യകത രണ്ടാം വത്തിക്കാന്‍ സൂനഹദോസ്...
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം – രണ്ടാം ദിവസം

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം – രണ്ടാം ദിവസം

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: അവന്റെ മാതാവായ മറിയവും ജോസഫും...
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം  – മൂന്നാം ദിവസം

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം – മൂന്നാം ദിവസം

എല്ലാവരും അവനെപ്പറ്റി പ്രശംസിച്ചു പറയുകയും അവന്റെ നാവില്‍നിന്നു പുറപ്പെട്ട...
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം നാലാം തീയതി

യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം നാലാം തീയതി

പരസ്യജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോള്‍ യേശുവിന് ഏകദേശം മുപ്പതു വയസ്സു പ്രായമായിരുന്നു....
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം അഞ്ചാം തീയതി

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം അഞ്ചാം തീയതി

അവന്‍ ഇതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, കര്‍ത്താവിന്റെ ദൂതന്‍ സ്വപ്നത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട്...
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം ആറാം തീയതി

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം ആറാം തീയതി

"അവളുടെ ഭര്‍ത്താവായ ജോസഫ് നീതിമാനാകയാലും അവളെ അപമാനിതയാക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടായ്കയാലും...
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം ഏഴാം ദിവസം

യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം ഏഴാം ദിവസം

ഇവന്‍ ആ തച്ചന്റെ മകനല്ലേ? മറിയമല്ലേ ഇവന്റെ അമ്മ?...
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റെ വണക്കമാസം എട്ടാം തീയതി

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിന്റെ വണക്കമാസം എട്ടാം തീയതി

യാക്കോബ് മറിയത്തിന്റെ ഭര്‍ത്താവായ ജോസഫിന്റെ പിതാവായിരുന്നു. അവളില്‍ നിന്നു...
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം ഒമ്പതാം തീയതി

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം ഒമ്പതാം തീയതി

അവര്‍ പൊയ്ക്കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ കര്‍ത്താവിന്റെ ദൂതന്‍ സ്വപ്നത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ജോസഫിനോടു...
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം പത്താം ദിവസം

യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം പത്താം ദിവസം

ജോസഫ് നിദ്രയില്‍നിന്ന് ഉണര്‍ന്ന്, കര്‍ത്താവിന്റെ ദൂതന്‍ കല്‍പിച്ചതുപോലെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു;...
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം പതിനൊന്നാം ദിവസം

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം പതിനൊന്നാം ദിവസം

ഹേറോദേസിന്റെ മരണത്തിനുശേഷം ഈജിപ്തില്‍വച്ചു കര്‍ത്താവിന്റെ ദൂതന്‍ ജോസഫിനു സ്വപ്നത്തില്‍...
വിശുദ്ധ  യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി

ദാവീദിന്റെ വംശത്തില്‍പ്പെട്ട ജോസഫ് എന്നുപേരായ പുരുഷനുമായി വിവാഹനിശ്ചയം ചെയ്തിരുന്ന...
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 13 ാം തീയതി

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 13 ാം തീയതി

"യാക്കോബ്, മറിയത്തിന്റെ ഭർത്താവായ ജോസഫിന്റെ പിതാവായിരുന്നു. അവളിൽ നിന്നു...
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം  14- ാം തീയതി

യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 14- ാം തീയതി

"യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: അവന്റെ മാതാവായ മറിയവും ജോസഫും...
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി

യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി

എല്ലാവരും അവനെപ്പറ്റി പ്രശംസിച്ചു പറയുകയും അവന്റെ നാവില്‍നിന്നു പുറപ്പെട്ട...
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം പതിനാറാം തീയതി

യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം പതിനാറാം തീയതി

"പരസ്യജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോള്‍ യേശുവിന് ഏകദേശം മുപ്പതു വയസ്സു പ്രായമായിരുന്നു....
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം പതിനേഴാം തീയതി

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം പതിനേഴാം തീയതി

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് പിതാവ്- ക്ഷമയുടെ പര്യായം "നീതിയ്ക്കു വേണ്ടി...
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം പതിനെട്ടാം ദിവസം

യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം പതിനെട്ടാം ദിവസം

അവളുടെ ഭര്‍ത്താവായ ജോസഫ് നീതിമാനാകയാലും അവളെ അപമാനിതയാക്കാന്‍ ഇഷ്ടപ്പെടായ്കയാലും...
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി

യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി

"യാക്കോബ്, മറിയത്തിന്റെ ഭർത്താവായ ജോസഫിന്റെ പിതാവായിരുന്നു. അവളിൽ നിന്നു...
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 20 ാം തീയതി

യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 20 ാം തീയതി

"ഇവന്‍ ആ തച്ചന്റെ മകനല്ലേ? മറിയമല്ലേ ഇവന്റെ അമ്മ?...
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 21 ാം തീയതി

യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 21 ാം തീയതി

മാര്‍ യൗസേപ്പിന്റെ വിശ്വാസവും പ്രത്യാശയും വിശ്വാസം  ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു...
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 22  തീയതി

യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 22 തീയതി

"ജോസഫ് നിദ്രയില്‍നിന്ന് ഉണര്‍ന്ന്, കര്‍ത്താവിന്റെ ദൂതന്‍ കല്‍പിച്ചതുപോലെ പ്രവര്‍ത്തിച്ചു;...
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 23 ാം തീയതി

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 23 ാം തീയതി

ഹേറോദേസിന്റെ മരണത്തിനുശേഷം ഈജിപ്തില്‍വച്ചു കര്‍ത്താവിന്റെ ദൂതന്‍ ജോസഫിനു സ്വപ്നത്തില്‍...
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 24 ാം തീയതി

യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 24 ാം തീയതി

"ദാവീദിന്റെ വംശത്തില്‍പ്പെട്ട ജോസഫ് എന്നുപേരായ പുരുഷനുമായി വിവാഹനിശ്ചയം ചെയ്തിരുന്ന...
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 25 ാം തീയതി

യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 25 ാം തീയതി

"യാക്കോബ്, മറിയത്തിന്റെ ഭർത്താവായ ജോസഫിന്റെ പിതാവായിരുന്നു. അവളിൽ നിന്നു...
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 26 ാം തീയതി

യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 26 ാം തീയതി

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: അവന്റെ മാതാവായ മറിയവും ജോസഫും...
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 27 ാം തീയതി

യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 27 ാം തീയതി

എല്ലാവരും അവനെപ്പറ്റി പ്രശംസിച്ചു പറയുകയും അവന്റെ നാവില്‍നിന്നു പുറപ്പെട്ട...
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 28 ാം തീയതി

യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 28 ാം തീയതി

"യാക്കോബ്, മറിയത്തിന്റെ ഭർത്താവായ ജോസഫിന്റെ പിതാവായിരുന്നു. അവളിൽ നിന്നു...
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 29 ാം തീയതി

യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 29 ാം തീയതി

പരസ്യജീവിതം ആരംഭിക്കുമ്പോള്‍ യേശുവിന് ഏകദേശം മുപ്പതു വയസ്സു പ്രായമായിരുന്നു....
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം മുപ്പതാം തീയതി

യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം മുപ്പതാം തീയതി

അവന്‍ ഇതേക്കുറിച്ച് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ, കര്‍ത്താവിന്റെ ദൂതന്‍ സ്വപ്നത്തില്‍ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട്...
യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 31 ാം തീയതി

യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം 31 ാം തീയതി

ഹേറോദേസിന്റെ മരണത്തിനുശേഷം ഈജിപ്തില്‍വച്ചു കര്‍ത്താവിന്റെ ദൂതന്‍ ജോസഫിനു സ്വപ്നത്തില്‍...

വണക്കമാസം

മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ നേരെയുള്ള ഭക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന് നമ്മുടെ...

തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം

ഈശോയുടെ ദിവ്യഹൃദയത്തെ പ്രത്യേക വിധത്തില്‍ വന്ദിക്കുന്നതിന്‍റെ രഹസ്യം ദൈവപുത്രനായ മിശിഹാ...

ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കളുടെ വണക്കമാസം

പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിത്വൈ കദൈവമേ , അങ്ങയുടെ ഛായയിലും...