തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം

ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്‍റെ വണക്കമാസം – ഒന്നാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്‍റെ വണക്കമാസം – ഒന്നാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ഈശോയുടെ ദിവ്യഹൃദയത്തെ പ്രത്യേക വിധത്തില്‍ വന്ദിക്കുന്നതിന്‍റെ രഹസ്യം. ദൈവപുത്രനായ...
തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം രണ്ടാം ദിവസം -മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം രണ്ടാം ദിവസം -മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ജപം ഏറ്റം സ്നേഹയോഗ്യനായ എന്‍റെ ഈശോയെ, ഇതാ ഞാന്‍...
ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം – മൂന്നാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം – മൂന്നാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ക്രിസ്തുനാഥന്‍റെ സകല‍ ഉപദേശങ്ങളും സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രമാണത്തില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ദൈവത്തിലേക്ക്...
ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം – നാലാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തി ല്‍

ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം – നാലാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തി ല്‍

വിശുദ്ധ കുര്‍ബാനയില്‍ എഴുന്നള്ളിയിരിക്കുന്ന ഈശോയുടെ ദിവ്യഹൃദയം വി.കുര്‍ബാന വഴിയായി...
ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്‍റെ വണക്കമാസം – അഞ്ചാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്‍റെ വണക്കമാസം – അഞ്ചാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

വിശുദ്ധ ബലിയുടെ പ്രാധാന്യവും മഹത്വവും എത്രമാത്രമുണ്ടെന്ന് ഇന്നേ ദിവസവും...
ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്‍റെ വണക്കമാസം – ആറാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്‍റെ വണക്കമാസം – ആറാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

പാപം നിറഞ്ഞ ആത്മാവേ! നിന്‍റെ നേരെയുള്ള ഈശോയുടെ സ്നേഹം...
തിരുഹൃദയത്തിന്‍റെ വണക്കമാസം – ഏഴാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയത്തിന്‍റെ വണക്കമാസം – ഏഴാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

മനുഷ്യരില്‍ പലര്‍ക്കും പുണ്യജീവിതത്തില്‍ താത്പര്യവും തീക്ഷ്ണതയും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈശോയുടെ...
തിരുഹൃദയത്തിന്‍റെ വണക്കമാസം – എട്ടാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയത്തിന്‍റെ വണക്കമാസം – എട്ടാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ആകാശത്തിലും ഭൂമിയിലുമുള്ള ദൃശ്യവും അദൃശ്യവുമായ സകല വസ്തുക്കളും നിശ്ശൂന്യതയില്‍...
തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം -ഒന്‍പതാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം -ഒന്‍പതാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

അനന്തശക്തനായ ദൈവത്തിനു ഉത്ഭവ പാപത്തിന്‍റെയും കര്‍മ്മപാപത്തിന്‍റെയും മുറിവുകളുള്ള എല്ലാ...
തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം – പത്താം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം – പത്താം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

മനുഷ്യവംശത്തെ പാപത്തിന്‍റെ ബന്ധനത്തില്‍ നിന്ന്‍ രക്ഷിക്കുന്നതിനും ദൈവപിതാവിന്‍റെ കോപത്തിനു...
തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം – പതിനൊന്നാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം – പതിനൊന്നാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

മനുഷ്യാവതാരം എന്ന മഹാരഹസ്യം ഈശോയ്ക്ക് അവിടുത്തെ പിതാവിന്‍റെ തിരുമനസ്സിനോടുള്ള...
ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം – പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം – പന്ത്രണ്ടാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

എല്ലാ സദ്‌ഗുണങ്ങളുടെയും വിളനിലമാണ് ഈശോയുടെ ഹൃദയം. എന്നാല്‍ ഈ...
തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം – പതിമൂന്നാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം – പതിമൂന്നാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

വിനയം എല്ലാവര്‍ക്കും അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ഒരു പുണ്യമാണ്. ഭാഗ്യപൂര്‍ണ്ണവും സമാധാന...
തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം പതിനാലാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം പതിനാലാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

പുഷ്പങ്ങളാല്‍ അലംകൃതമായ ഒരു ഉദ്യാനത്തില്‍ ഒരാള്‍ പ്രവേശിക്കുമ്പോള്‍ അയാളുടെ...
തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം – പതിനഞ്ചാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം – പതിനഞ്ചാം ദിവസം – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ഒരു രാജകുമാരന്‍ കുല മഹിമയും ആഡംഭരവും സ്വമനസ്സാലെ ഉപേക്ഷിച്ചു...
തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം പതിനാറാം തീയതി – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം പതിനാറാം തീയതി – മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ദിവ്യരക്ഷകനായ ഈശോ ഈ ലോകത്തില്‍ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്തു തന്‍റെ...
തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം പതിനേഴാം ദിവസം- മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം പതിനേഴാം ദിവസം- മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ഭാഗ്യസമ്പൂര്‍ണ്ണമായവ ജീവിതം കഴിക്കണമെന്നാണ് എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും ആഗ്രഹം. എന്നാല്‍...
തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം പതിനെട്ടാം ദിവസം, മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം പതിനെട്ടാം ദിവസം, മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുവാനും ധീരതയോടെ അവിടുത്തേക്ക് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനും ആഗ്രഹിക്കുന്ന...
തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം പത്തൊന്‍പതാം ദിവസം-മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം പത്തൊന്‍പതാം ദിവസം-മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ദിവ്യരക്ഷിതാവായ ഈശോ മനുഷ്യാവതാരം ചെയ്ത് ഈ ലോകത്തിലേക്കു വന്നത്...
തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം ഇരുപതാം തീയതി- മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം ഇരുപതാം തീയതി- മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

നിന്നെപ്പോലെ നിന്‍റെ അയല്‍ക്കാരനേ സ്നേഹിക്കുക, എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി ദൈവത്തെയും...
തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം- ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി- മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം- ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി- മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ലോകനാഥനായ മിശിഹായുടെ തിരുശരീരത്തില്‍ അനുഭവിച്ച പാടുപീഡകളെല്ലാം അവിടുത്തെ ജീവിതകാലം...
തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം ദിവസം- മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം ഇരുപത്തിരണ്ടാം ദിവസം- മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

സ്നേഹിതന്മാര്‍ വേര്‍പിരിയുമ്പോള്‍ ഫോട്ടോകള്‍ കൈമാറുക സാധാരണമാണ്. അവ ഭവനത്തില്‍...
തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി- മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം ഇരുപത്തിമൂന്നാം തീയതി- മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ദിവ്യരക്ഷിതാവായ ഈശോമിശിഹാ ഒരിക്കല്‍ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട മര്‍ഗ്ഗരീത്താ എന്ന പുണ്യവതിക്കു...
തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം ഇരുപത്തിനാലാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം ഇരുപത്തിനാലാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ഈശോമിശിഹായുടെ ദിവ്യഹൃദയത്തില്‍ കാണപ്പെടുന്ന കുരിശിന്‍റെ സാരം എന്തെന്ന് സംക്ഷേപമായി...
തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ദിവ്യരക്ഷിതാവായ ഈശോമിശിഹാ കുരിശിന്‍മേല്‍ തൂങ്ങി മരിച്ചിട്ടും അവിടുത്തെ പീഡകള്‍ക്ക്...
തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം ഇരുപത്തിയാറാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള വണക്കമാസം ഇരുപത്തിയാറാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ഈശോമിശിഹായുടെ ദിവ്യഹൃദയത്തില്‍ കാണപ്പെടുന അഗ്നിയും അതിന്‍റെ ജ്വാലകളും അവിടുത്തെ...
തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ഒരു വിശ്വസ്തനായ സ്നേഹിതനെ കണ്ടെത്തുവാന്‍ പ്രയാസമെന്നും ഇങ്ങനെ ഒരുത്തനെ...
തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം ഇരുപത്തിയെട്ടാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം ഇരുപത്തിയെട്ടാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ജനിച്ചാല്‍ മരിക്കണണമെന്നത് നിഷേധിക്കാന്‍ പാടില്ലാത്ത സത്യമാകുന്നു. പാപം മുഖാന്തിരത്താല്‍...
തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം ഇരുപത്തിയൊന്‍പതാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം ഇരുപത്തിയൊന്‍പതാം ദിവസം മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ദൈവപുത്രനായ ഈശോ പൗരോഹിത്യമായിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധ കുര്‍ബ്ബാനയെ സ്ഥാപിച്ച വിധംതന്നെ...
തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം സമാപനദിവസം, മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

തിരുഹൃദയ വണക്കമാസം സമാപനദിവസം, മരിയന്‍ പത്രത്തില്‍

ഈ തീയതി വരെ ഈശോയുടെ ദിവ്യഹൃദയത്തിലെ പുണ്യങ്ങളാലും ഈ...
ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള കുടുംബപ്രതിഷ്ഠാ ജപം

ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തോടുള്ള കുടുംബപ്രതിഷ്ഠാ ജപം

കുടുംബനായകന്‍ : ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ ,( സമൂഹവും കൂടി...

വണക്കമാസം

മാതാവിന്റെ വണക്കമാസം

പരിശുദ്ധ കന്യകയുടെ നേരെയുള്ള ഭക്തിയുടെ പ്രാധാന്യം പരിശുദ്ധ കന്യാമറിയത്തിന് നമ്മുടെ...

യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ വണക്കമാസം ഒന്നാം ദിവസം യാക്കോബ്, മറിയത്തിന്റെ ഭർത്താവായ...

ശുദ്ധീകരണാത്മാക്കളുടെ വണക്കമാസം

പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രിത്വൈ കദൈവമേ , അങ്ങയുടെ ഛായയിലും...