പ്രാർത്ഥനകൾ

കുരിശിന്റെ വഴി

കുരിശിന്റെ വഴി

‍പ്രാരംഭഗാനം (രീതി: കുരിശു ചുമന്നവനെ...) കുരിശില്‍ മരിച്ചവനേ, കുരിശാലേ...
ഉയർപ്പുകാല ത്രിസന്ധ്യ ജപം

ഉയർപ്പുകാല ത്രിസന്ധ്യ ജപം

(ഉയിർപ്പ് ഞായറാഴ്ച തുടങ്ങി പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിന്റെ ഞായറാഴ്ച വരെ...
വിശുദ്ധവാര ത്രിസന്ധ്യജപം

വിശുദ്ധവാര ത്രിസന്ധ്യജപം

വലിയ ബുധനാഴ്ച സായാഹ്നം മുതല്‍ ഉയിര്‍പ്പു ഞായറാഴ്ച വരെ...
പെസഹാ അപ്പം മുറിക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള പ്രാത്ഥന

പെസഹാ അപ്പം മുറിക്കുന്നതിനു മുൻപുള്ള പ്രാത്ഥന

കുടുംബാംഗങ്ങള്‍ എല്ലാവരും പ്രാര്‍ത്ഥനാമുറിയില്‍ സമ്മേളിക്കുന്നു. തിരുഹൃദയരൂപത്തിന്‍ മുന്‍പില്‍ മെഴുകുതിരി...
കര്‍മ്മല മാതാവിനോടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

കര്‍മ്മല മാതാവിനോടുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

കാര്‍മ്മല്‍ മലയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പുഷ്പമേ, ഫലവത്തായ മുന്തിരിവള്ളീ,...
ഫാത്തിമാ മാതാവിനോടുള്ള സംരക്ഷണ പ്രാര്‍ത്ഥന

ഫാത്തിമാ മാതാവിനോടുള്ള സംരക്ഷണ പ്രാര്‍ത്ഥന

ഓ എത്രയും നന്മ നിറഞ്ഞ ഫാത്തിമാ മാതാവേ, ഞാന്‍...
കുരുക്കുകളഴിക്കുന്ന മാതാവിനോടുള്ള  പ്രാർത്ഥന

കുരുക്കുകളഴിക്കുന്ന മാതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

കന്യകാമറിയമേ, സ്നേഹവും കരുണയും നിറഞ്ഞ ഹൃദയവും മക്കളുടെ സഹായത്തിനായി...
മാതാവിനോടുള്ള സംരക്ഷണ പ്രാർഥന

മാതാവിനോടുള്ള സംരക്ഷണ പ്രാർഥന

ദൈവമാതാവായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയമേ, മനുഷ്യകുലം മുഴുവന്റേയും മാതാവും, മാദ്ധ്യസ്ഥവും,...
മാതാവിന്റെ രക്തക്കണ്ണിർ ജപമാല

മാതാവിന്റെ രക്തക്കണ്ണിർ ജപമാല

(പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരിലും ചൊല്ലുന്നവരിലും നിന്ന് പിശാച്‌ തോറ്റ്‌ ഓടി മറയുന്നു)...
ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ

ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠ

ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയമേ, ഈ കുടുംബത്തെയും, ഞങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും ഞങ്ങള്‍...
തിരുമുഖത്തിന്‍റെ ജപമാല

തിരുമുഖത്തിന്‍റെ ജപമാല

ഓ ഈശോയുടെ തിരുമുഖമെ ഞങ്ങളുടെ പ്രാര്‍ത്ഥന അങ്ങേ തിരുസന്നിധിയില്‍...
ഈശോയുടെ തിരുരക്ത ജപമാല

ഈശോയുടെ തിരുരക്ത ജപമാല

കുരിശടയാളം വരക്കുക.സ്തുതിഗീതംഈശോയുടെ വിലയേറിയ തിരുരക്തമേ,ഈശോയുടെ വിലയേറിയ തിരുരക്തമേഈശോയുടെ വിലയേറിയ...
തിരുരക്ത സംരക്ഷണ പ്രാര്‍ത്ഥന

തിരുരക്ത സംരക്ഷണ പ്രാര്‍ത്ഥന

യേശുവേ, അങ്ങേ തിരുരക്തം ഞങ്ങളുടെ വീണ്ടെടുപ്പിന്‍റെ വിലയാണെന്ന് ഞങ്ങള്‍...
വി.­ കു­രി­ശി­ന്റെ പ്രാര്‍­ത്ഥന

വി.­ കു­രി­ശി­ന്റെ പ്രാര്‍­ത്ഥന

ഓ! ആ­രാ­ധ്യനാ­യ ദൈ­വമേ, ര­ക്ഷ­കനാ­യ യേ­ശു­ക്രി­സ്­തുവേ, അ­ങ്ങ് ഞ­ങ്ങ­ളു­ടെ...
പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ജപം

പരിശുദ്ധാത്മാവിനോടുള്ള ജപം

പരിശുദ്ധാത്മാവേ, എഴുന്നള്ളി വരിക. അങ്ങേ വെളിവിന്റെ കതിരുകളെ ആകാശത്തില്‍...
ആദ്യവെള്ളിയിലെ കുടുംബ പ്രതിഷ്ഠാജപം

ആദ്യവെള്ളിയിലെ കുടുംബ പ്രതിഷ്ഠാജപം

ക്രിസ്തീയ കുടുംബങ്ങളില്‍ വാഴുവാനുള്ള ആഗ്രഹം ഭാഗ്യവതിയായ മര്‍ഗ്ഗരീത്തമറിയത്തോടു വെളിപ്പെടുത്തിയ...
തിരുസഭയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

തിരുസഭയ്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

"യുഗാന്തം വരെ എന്നും ഞാന്‍ നിങ്ങളോടു കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും"...
വൈദികര്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

വൈദികര്‍ക്കുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

നിത്യ പുരോഹിതനായ ഈശോ,അങ്ങേ ദാസന്‍മാരായ വൈദികര്‍ക്ക് യാതൊരാപത്തും വരാതെ...
സന്യസ്തര്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

സന്യസ്തര്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

സ്വര്‍ഗ്ഗീയമണവാളനായ ഈശോ, അങ്ങേ ദാസാരായ സന്യസ്തര്‍ക്ക് അങ്ങേ തിരുഹൃദയത്തില്‍...